S.S. Marmara Petrol Konut Yapı Kooperatifi
    

  • 28 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşen ilk Site Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısında Marmara Petrol Evleri Sitesi SİTE YÖNETİMİ tesis edilerek Site Yönetimine geçilmiştir.TÜRK TİCARET KANUNUNUN 448/1 MADDESİ UYARINCA YAYINLANMIŞTIR.
Davacı İsa Oruç tarafından 27.01.2015 tarihinde İstanbul 13.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015/92 E sayılı dosya ile 2013 Yılı Olağan Genel Kurulunda görüşülen gündemin 11. maddesinde alınan ( 17 nolu bağımsız bölümlerin satılması) kararının iptali için dava açılmış olup duruşması 28.04.2015 günü saat 14.15'de İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin duruşma salonunda yapılacaktır.

Tüm Kooperatif Ortaklarının bilgilerine sunulur.

S.S.MARMARA PETROL MENSUPLARI KONUT YAPI KOOPERATİFİDeğerli Koperatif Ortakları ve Kat Malikleri, Temmuz 2014


28 Haziran 2014 Cumartesi
günü gerçekleşen SS Marmara Petrol Mensupları Konut Yapı Kooperatifi 2013 yılı Olağan Genel Kurulu ve Marmara Petrol Evleri Site Kat Malikleri Genel Kurulu'nda alınan kararları görebileceğiniz toplantı tutanakları aşağıdaki linklerde yer almaktadır :

- 2013 Kooperatif Genel Kurul Toplantı Tutanağı
- Kat Malikleri Genel Kurul toplantı tutanağı

Alınan kararlar gereği 2014 Temmuz – 2015 Haziran dönemini kapsayan 12 aylık Aidat Ödeme tabloları aşağıdaki gibidir; Aylık gecikme faizi oranları; Site aidatları için kat mülkiyet kanununda belirtilen oran olan %5 , Kooperatif aidatlarında ise %3 olarak belirlenmiştir. Gecikme faizi oluşmaması için aidatların mevcut ay bitmeden banka hesabına geçecek şekilde ödenmesi gerekmektedir.

© 2011 S.S. MARMARA PETROL MENSUPLARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ
    Tüm hakları saklıdır.